LUULAJAN SUOMALAINEN

Språk: finska
Startår: 1971
Utgivare: Finska Föreningen i Luleå
Postadress: Lulsundsgatan 5, 972 41 Luleå
Telefon: 0920-676 26
Fax: 0920-22 25 65
E-post: ff@luff.nu
Prenumerationspris: Ingår i medlemsavgiften (4-5 nr/år)
Postgiro: 48 46 25-9
Annonser: 900 kr helsida, 500 kr halvsida.
Upplaga: 1 100 och 300
Hemsida: http://www.luff.nu/

Tidningen skickas till LuFF:s medlemmar och finsktalande i Luleå kommun.

Tillbaka


Senast ändrat februari 2006.