MAKEDONSKI VESNIK

Språk: makedonska
Startår: 1978
Utgivare: Makedoniska Riksförbundet i Sverige
Postadress: Box 47037, 402 57 Göteborg
Telefon och fax: 031-19 62 24
E-post: makedonski.sojuz@bredband.net
Prenumerationspris 2005: 150 kr/år
Postgiro: 436 94 28-0
ISSN 0282-292x
Hemsida: http://www.makedonskisojuz.com/

Tidskriften Makedonski Vesnik utges på makedonska. Syfte: Vi vill att det makedonska språket och den makedonska kulturen ska vara hela familjens och alla våra svenska vänners angelägenhet.
Makedonski Vesnik står öppen för alla som föredrar att läsa och skriva på svenska. På det sättet ökar vi förståelsen för vår kultur och vårt tankesätt. Tidskriften försöker ge makedonierna insikt i vardagliga, kulturella och samhälleliga frågor.
Under sin utgivningstid har Makedonski Vesnik presenterat en rad kulturella händelser och samhällsfrågor samt en del av den makedonska historien, konsten och litteraturen. Hela arbetet med tidskriften sker på frivillig basis.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000.