MALMÖN SUOMALAINEN

Malmö Finländare

Språk: finska, med inslag på svenska
Startår: 1978 med titeln "Malmön Suomiyhdistys tiedotta", fr.o.m. 1991 med nuvarande titel.
Utgivare: Malmö finska förening
Postadress: Sperlingsgatan 7A, 212 22 Malmö
Mobil 0736-62 74 08
E-post: info@malmosuomi.se
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften, 200 kr vuxna (6 nr/år)
Plusgiro: 75 60 19-6
Annonser: helsida A4: 1000 kr, 1/2 sida: 500 kr 1/4 sida: 250 kr
Hemsida: www.malmosuomi.se. Sök vidare på "tidning" eller "lehti"

Tillbaka


Senast ändrat april 2012.