MANA

Antirasistisk tidskrift Språk: svenska
Startår: 1998
Utgivare: Tidskriften Mana
Sevedsgatan 10 A, 214 45 Malmö.
E-post: red@tidskriftenmana.se
Prenumerationspris 2012: enskilda 220 kr, institutioner 400 kr (4 nr/år)
Inför annonser
Bankgiro: 221-6943
ISSN 1403-6886
Hemsida: http://www.tidskriftenmana.se/

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2012.