MANZIL

Språk: urdu, svenska, engelska
Startår: 1987. Upphört 2009.
Utgivare: Asian Urdu Society
Upplaga: 800
ISSN 1102-7061

Manzil är en kulturell tidskrift utan politisk eller religiös anknytning. Manzil bevakar händelser och sammankomster i det svenska samhället och vill vara en länk mellan svenskar och urdutalande invandrare. Tidskriften speglar också den kultur som representeras av urdutalande människor från Indien, Pakistan och många andra länder. Tonvikten är lagd på skönlitteratur, film, teater och konst. Tidskriften bjuder även på intervjuer och reportage, samt nyheter från de aktiva pakistanska och indiska föreningarna i Skandinavien. Tidskriften har representanter i olika huvudstäder i Skandinavien och även utanför. Sökarljuset är ständigt inriktat på nya och spännande kulturella företeelser, liksom aktuella litterära tendenser med internationell anknytning. Tidskriften har vissa inslag på danska.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat november 2011.