FINSKA KRIGSBARN

Medlemstidning för Riksförbundet Finska Krigsbarn

Språk: svenska
Startår: 1996. Till och med 2010 med titeln: Medlemsnytt - Riksförbundet Finska krigsbarn
Ugivare: Riksförbundet Finska Krigsbarn
Postadress: c/o Kai Rosnell, Kölängsvägen 10, 741 42 Knivsta
Tel: 018-38 00 09
E-post: kai.rosnell@comhem.se
Prenumerationspris: 100 kr (4 nr/år), medlemmar gratis
Plusgiro: 424 54 97-5
Hemsida: http://www.finskakrigsbarn.se/

Tillbaka


Till html oktober 2003. Senast ändrat juli 2011.