MEDUSA

Journal of the Centre for Women and Socialism

Språk: persiska med innehållsförteckning och vissa artiklar på engelska
Utgivna nr: 1 (1998)-8 (2002). Utgivare: KFKI
Upplaga: 250
ISSN 1403-6940

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat augusti 2005.