MEIDÄN KESKEN

JÄSENLEHTI

Språk: finska
Startår: 1999. Utgivare: Finska Pensionärsföreningen Sisu
Postadress: Västanvindsvägen 6, 582 72 Linköping
Telefon: 013-10 51 98
Telefax: 013-12 58 68
Prenumerationspris: Ingår i medlemsavgiften (4 nr/år)
Postgiro: 16 00 63-4
Annonser: Helsida 200 kr, halvsida 100 kr, 1/4 sida 50 kr.

Tillbaka


Till html september 2005.