MINARET

Språk: svenska
Startår: 2001. Upphört 2008.
Utgivare: Minaretsällskapet
Postadress: c/o Svensk Islamisk Samling, Moränvägen 13
136 51 Haninge

Telefon: 0735-31 56 88
E-post: tidskriftenminaret@gmail.com
Prenumerationspris 2010: 450 kr enskilda, 550 kr bibliotek och institutioner (4 nr/år)
Postgiro: 124 19 72-7
ISSN 1650-2949

I MINARET medverkar muslimska och icke-muslimska forskare och författare.
MINARET vill ge den svenska muslimska kulturen en plats i det mångkulturella samhället.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2010. Tillbaka till Immigrant-institutet