MISCELANEAS DE CUBA


Revista de asignaturas cubanas

Språk: spanska
Startår: 2004
Utgivare: Misceláneas de Cuba
Postadress:Arenavägen 41, 121 77 Johanneshov
Tel mobil: 070 743 08 86
E-post: info@miscelaneasdecuba.net
Utkommer varannan månad (6 nr/år)
Prenumeration: 300 SEK, Europa 40 euro, övriga länder 50 euro.
Bankgiro: 5886-7095
Bankkonto: IBAN SE68 0000 8327 9903 0881 271, BIC/SWIFT SWEDSESS ISSN 1652-9502
Hemsida: http://www.miscelaneasdecuba.net/

Misceláneas de Cuba följer upp det politiska oppositionens arbete i och utanför Kuba.

Tillbaka


Till html december 2005. Senast ändrat december 2012.