MOTALAN SUOMALAINEN

Språk: finska
Startår: 1972
Utgivare: Motala Finska Förening
Postadress: Holmsvägen 7-9, 591 36 Motala
Telefon: 070-539 54 36
E-post: suomiseura@suomiseura.se
Prenumerationspris: 60 kr (gratis för motalabor) (4-6 nr/år)
Bankgiro: 5878-1337
Annonser: 800 kr (helsida), 400 kr (halvsida), 200 kr (1/4 sida), 100 kr (kirppu)
Upplaga: 500
Hemsida: http://www.suomiseura.se

Tidningen informerar om olika händelser och fester, t ex information om aktuella kulturhändelser. Det övriga innehållet består till stor del av verksamhetsberättelser och information om utlovade aktiviteter. Tidningen har även en barnsida och en pensionärssida. Alla insändare som skickas in kommer att publiceras. Skolfrågor har stort utrymme i stort sett varje nummer.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2012.