MULTIETHNICA

Språk: svenska, engelska
Startår: 1987
Utgivare: Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet
Postadress: Box 521, 751 20 Uppsala
Telefon: 018-4712359
e-post: info@valentin.uu.se
Fax: 018-471 23 63
E-post: multietn@multietn.uu.se
Upplaga: 1500
ISSN 0284-396x
Hemsida: http://www.valentin.uu.se/publikationer/multiethnica/

Vetenskaplig tidskrift inom ämnesområdet internationell migration och etniska relationer med tyngdpunkt på minoritetsfrågor i norra Europa.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrad december 2012.