AL-NASHRA

THE WEEKLY BULLETIN

Språk: arabiska
Startår: 1999
Utgivare: Al-Nashra
Postadress: Blockstensvägen 120, 136 54 Haninge
Telefon: 08-641 35 36
Fax: 08-500 101 70
E-post: al-nashra@ttelia.com
Prenumerationspris: per post 594 kr, per fax 387 kr (47 nr/år)
Plusgiro 403 21 10 - 1 Bankgiro 14 064 668-8 ISSN 1650-5514

Al-Nashra är ett nyhetsbrev på arabiska som distribueras via fax eller post.
Al-Nashra är uppbyggd kring nationella och internationella nyheter. Från början bestod den av en sida mot idag fem.
Al-Nashra går främst ut till bibliotek i Sverige, arabisktalande privatpersoner, arabiska ambassader, flyktingmottagningar och flyktiongförläggningar.
Innehåll: Visdomsord, aktuell artikel, veckans gäst, tro det eller ej, nationella nyheter, ekonomiska nyheter, internationella nyheter, sport m.m.

Tillbaka


Senast ändrat maj 2009