NOR HORIZON

Språk: armeniska, svenska
Startår: 1994
Utgivare: Armeniska riksförbundet i Sverige
Postadress: Box 25106, 750 25 Uppsala
Telefon: 018-31 47 94
Telefax: 018-31 47 94
E-post: garo.hakopian@comhem.se
Prenumeration 2005: ingår i medlemsavgiften (4 nr/år)
Plusgiro: 71 21 86-6
ISSN: 1401-6753 Hemsida: http://www.armeniska.se/

Tillbaka

Till html april 2000. Senast ändrat oktober 2005