NSIBIN

Språk: turkiska, nyvästassyriska (syriska)
Startår: 1987
Utgivare: Nsibin
Postadress: Box 6042, 151 06 Södertälje
Prenumerationspris 2000: 200 kr (utkommer sporadiskt)
Postgiro: 631 29 87-8
Upplaga: 300

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000