ORGANISATIONER SOM GER UT TIDSKRIFTER

Organisations publishing Journals

Adopterade Koreaners Förening
Afghanistan Art Club
Afghanistan Cultural Association
The Anglican Episcopal Church of St. Peter and St. Sigfrid
Armeniska riksförbundet i Sverige
Assyriska Kultur Centrum
Assyriska Riksförbundet i Sverige
Azerbajdzjanska Föreningen Durna


Baluchiska kulturföreningen
Bolivianska Riksförbundet
Borås Finska Förening
Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige
Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet
British and Commonwealth Association


Centre for Women and Socialism
CETAL, Centro de Estudios y Trabajo América Latina
Centrum för multietnisk forskning
Chilenska riksförbundet


Dansk Koloni och Sømanskirke


Emigrantregistret / Kinship Center
The English International Association of Lund
English Speaking Community Club
Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)


FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd)
Filippinska Kultur- & Fritidsförening i Botkyrka
FIMAS
Finlandssvenskarnas Riksförbund
Finska Folkhögskolan i Göteborg
Finska Föreningen i Haparanda
Finska Föreningen i Luleå
Finska föreningen i Sundsvall
Finska Församlingen i Stockholm
Finska Klubben i Gävle
Finska Klubben i Umeå
Finska Pensionärsföreningen Sisu
Föreningen Besa
Föreningen Cuestión
Föreningen Doyel
Föreningen Forum Suecia-Polonia
Föreningen för Sverigefinska Skribenter
Föreningen Ingria
Förenade Israelinsamlingen
Föreningen Kalevan Seniorit
Föreningen Sirwan för människovärde åt alla
Föreningen Svenskar i världen
Föreningen Tukholman ystävät


Grekisk-Ortodoxa Metropolitdömet av Sverige och Skandinavien
Grekiska Riksförbundet i Sverige
Grekiskt Kulturcentrum
Göteborgs stift


Hallstavik Finska Förening
Huddinge Finska förening


Immigrant-institutet
Immigranternas Riksförbund
Intellektuella Föreningen Rejwan
Internationella Kvinnoförbundet
Invandrarpolitiska föreningen
Irakiska demokratiska 14 Tammuzklubben
Irakiska kulturföreningen
Irakiska riksförbundet i Sverige
Iransk-svenska Solidaritetsföreningen
Iranska Invandrar- och Flyktingrådens Riksförbund
Iranska Riksförbundet i Sverige
Italienska Riksförbundet


Jönköpings Finska Förening


Karmelitnunnorna
Konstföreningen Mulato Gil
Koreanska Föreningen i Sverige
Koreanska Sällskapet i Sverige
Kramfors Finska Förening
Kristi Förklarings Ortodoxa Kyrka
Kulturföreningen Slovenija
Kulturskaparklubben Bokhuset Devic
Kurdiska kultur- och språkföreningen
Kurdiska Riksförbundet
Kurdiska Röda Halvmånen
Kurdistan Studies Press


Makedoniska Riksförbundet i Sverige
Malmö finska förening
Mandeiska Föreningen
Marks Finska Förening
Motala Finska Förening


Den norske kirke i Stockholm
Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet


Parikkrama Parishad
Polish Media and Advertising
Polonica Förlag
Polska Kongressen i Sverige
Portugisiska Riksförbundet


Riksförbundet Finska Krigsbarn
Riksförbundet för Etiopier i Sverige
Riksförbundet Internationella föreningar för invandrarkvinnor
Riksföreningen Sverigekontakt
RSE:n Tukholman piiri
RSKL:n Tukholman piirin
Rådet för finskspråkigt arbete i Lunds stift


Sámiid Riikkasearvi
Saminuorra
Serbiska riksförbundet
SFRF:s Västra Götalands distrikt
Skutskärs Finska Förening
Skövde Finska Förening
Slovenska föreningar i Sverige
Stiftelsen Invandrare & Minoriteter
Stiftelsen Judisk Krönika
Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning
STOF avd. 07
Stödkommittén för kvinnor i Iran, SKI
Svensk-kurdiska Arbetarföreningen
Svensk-tjeckisk-slovakiska Föreningen
Svenska Emigrantinstitutet
Svenska Islamiska Akademien
Svenska kyrkan
Sverigeesternas Förbund
Sveriges Finska Lärarförbund
Sverigefinska Riksförbundet
Sverigefinska språknämnden
Sverigefinska Synskadadeförbundet
Sverigefinska Ungdomsförbundet
Sverigefinskhetens Främjande
Syrianska assyriska riksförbundet i Sverige (SARS)
Syrianska Riksförbundet
Sällskapet Vallonättlingar
Södermanlandin-Östergötalandin piiri


Tukholman suomalainen seura
Turkiska Riksförbundet
Turkiska Ungdomsförbundet (TUF)
Tyska Evangeliska Församlingen i Malmö
Tyska S:ta Gertruds Församling
Täby Finska Förening Tammi


Ungdomsförbundet för mångfald
Ungerska Huset
Ungerska Riksförbundet
Uusi Teatteri


Virsbo Finska Förening
Västsveriges Finska Skrivarlag


Örebro-Värmlands distrikt av SFRF
Örnsköldsviks Finska FöreningCopyright:
Immigrant-institutet

Tillbaka till Immigrant-institutets hemsida


Senast ändrat februari 2016