ÖRNSKÖLDSVIKIN SEUDUN SUOMALAINEN

Språk: finska
Startår: 1976
Utgivare: Örnsköldsviks Finska Förening
Postadress: c/o Rintamäki, 3243 Gärdal, 890 61 Överhörnäs
E-post: ekeku@telia.com
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften (4 nr/år)
Plusgiro: 54 53 29-5

Annonser: 2000 kr helsida, 1000 kr halvsida, 500 kr 1/4 sida, 300 kr liten annons
Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2006.