OTO

Refleksje polusowe

Språk: polska
Startår: 1997.
Utgivare: FIMAS
Postadress: Klarabergsv. 4, 136 66 Haninge
Tel 08-7779668
E-post: tokr0164@student.su.se

Medlemsblad för FIMAS, Foundation International Musicians and Artists in Scandinavia.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000