PEILI

Språk: finska
Startår: 1989.
Från och med 2005 ingår i Ruotsi.se
Utgivare: Örebro-Värmlands distrikt av SFRF
Postadress: RSKL, Ö:a Vintergatan 92, 703 43 Örebro

Peili innehåller förutom föreningsinformation också noveller, dikter, annonser mm.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2005.