PERGAMENT

Språk: svenska, grekiska
Utgivare: Stiftelsen Grekiskt Bibliotek och Arkiv i Sverige
Postadress: Grekiskt Kulturcentrum,
Ropstensslingan 11 B, 115 42 Stockholm
Telefon/Fax 08-720 17 41 (Manuel)
E-post: nireus@algohotellet.se
Prenumerationspris: 130:- (4 nr)
Plusgiro: 630 84 94-1
ISSN: 1400-8319
Hemsida: http://www.greekculturalcentre.se/

Tidskrift med den svensk-grekiska kulturen och diakrona svensk-grekiska relationer i fokus. Litteratur, konst, musik, vetenskap, historia, arkeologi, poesi, resor ingår i texter och artiklar som publiceras i Pergament.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat oktober 2005