PRIZMA

Interkulturell samhällsmagasin på turkiska

Språk: turkiska
Startår: 1998
Upphört 2004 med nr 16-17.
Utgivare: Dilek Yaras/Media Prizma
Adress: Nybohovsbacken 61, 6 tr, 117 64 Stockholm
Telefon: 08-559 262 21. Mobil: 073-710 24 97
E-post: dilekyaras@gmail.com, prizma@chello.se
Prenumerationspris: gratis (4 nr)
Upplaga: 10.000
ISSN 1403-9265

Interkulturell PRIZMA (samhällsmagasin på turkiska) bygger en bro mellan de turkisktalande invandrarna och det svenska samhället. Innehållet informerar, inspirerar och utgör en plattform för debatt och personlig utveckling. PRIZMA vänder sig till alla åldersgrupper, från barn i sjuårsåldern till pensionärer. Vi skriver om sådant som gör livet lättare att leva, både som invandrare i Sverige och som vanlig invånare. Vi tycker det är viktigt är att läsarna får möjlighet att deltaga och att läsa på sitt eget språk.
Invandrare är ofta isolerade, inte bara från det nya samhälle de lever i, utan ofta även från varandra. Genom att PRIZMA tar upp problem och ämnen som de turkisktalande invandrarna har sprider PRIZMA ljus - mångfärgat ljus - över deras situation. Här öppnas ett fönster både ut mot samhället i Sverige och mot världen i övrigt! Varje nummer innehåller reportage, intervjuer med invandrare och svenskar, aktuella nyheter, recensioner av film, musik, böcker och TV-program. Det finns speciella sidor för ungdomar och barn, miljö och natur, skönhet och hälsa samt jobb och ekonomi.
Prizma når turkar, kurdar, assyrier som kommer från Turkiet samt turkar som kommer från t.ex. Irak, Iran, Bulgarien, Makedonien….
Tidningen är rikstäckande. 8.000 exemplar skickas ut till hushållen och kommer även att vara tillgänglig på offentliga platser och särskilda samlingspunkter (t.ex. biblioteken, föreningar samt affärer)
Medlem i Sveriges Tidskrifter.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat maj 2006.