QENNESHRIN

The free voice of the Assyrian-Aramean-Chaldean-Syriac people

Språk: arabiska, assyriska/syrianska, svenska, turkiska, tyska
Startår: 2006.
Utgivare: Syrianska assyriska riksförbundet i Sverige (SARS)
Postadress: Viksängsvägen 15, 152 57 Södertälje
Telefon: 08-55 420 344
Fax 08-55 420 377
E-post: qenneshrin@telia.com
Prenumerationer: 20 kr/ex (12 nr/år) Plusgirot: 25 61 33-0

Tillbaka


Till html oktober 2006.