REJWAN

Språk: kurdiska, svenska
Startår: 2002
Utgivare: Intellektuella Föreningen Rejwan
Postadress: Govari Rejwan, Lantmannagatan 251, 583 32 Linkoping
Telefon: +46 (0) 73 565 7556
Fax: +46 (0) 13 21 33 31
E-post: mariwan_ni@yahoo.com
Hemsida: http://www.rejwan.se/

REJWAN är en litterär, kulturell och social tidskrift.

Tillbaka


Senast ändrat februari 2006