RELACJE

Språk: polska
Startår: 1987-1990 (av Polska Kultursamfundet), 1997-
Utgivare: Polish Media and Advertising
Postadress: Bäckaskiftsvägen 76, 1 tr, 122 42 ENSKEDE
Tel: 08-5000 48 04
Mobil: 073-051 70 21 Fax 08-600 30 36
E-post: mazowski@relacjeonline.com
Prenumerationspris 2006: 250 kr (10 nr/år), EU 50 EUR
Plusgiro: 166 85 44-8
Inför annonser
ISSN 1100-4487

Opolitiskt tidskrift för polacker utomlands.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat oktober 2014.