É ROMANI GLINDA

Den romska spegeln

Språk: svenska och romani
Startår: 2002
Ugivare: É Romani Glinda
Postadress: Egnahemsvägen 58, 141 37 Huddinge
Tel: 08-779 40 31
Fax: 08-779 40 31
E-post: info@romaniglinda.se
Prenumeration: privatpersoner 250 kr, institutioner 500 kr (6 nr/år)
Plusgiro: 19 54 82-5
ISSN 1651-3258
Hemsida: http://www.romaniglinda.se/

Tillbaka


Till html mars 2002. Senast ändrat mars 2012.