RSKL - LEHTI

Språk: finska
Startår: 1984. Ingått 1995-2004 i Suomen silta. Från och med 2005 ingår i Ruotsi.se
Utgivare: Sverigefinska Riksförbundet
Postadress: Bellmansgatan 15 nb, 118 47 Stockholm
E-post adress: lehti@rskl.se
Telefon: 08-615 83 40
Fax: 08-615 83 65
Hemsida: http://www.rskl.se

RSKL-Lehti speglar vad som händer inom sverigefinska föreningar på olika verksamhetsområden: teater, dans, musik och dokumentation, barn- och ungdomsverksamhet, idrott, pensionärs- och kvinnofrågor.
Tidskriften vill också föra en debatt i invandrar- och minoritetspolitiska frågor särskilt när det gäller områdena utbildnins-, kultur- och socialpolitik.
Tidskriften följer också vad som händer i Finlands samhälls- och kulturliv.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat december 2005.