RSN

RSN-lehti

Språk: finska
Ingår i Ruotsi.se från och med 2005
Utgivare: RSN Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto, Sverigefinska Ungdomsförbundet
Postadress: Bellmansgatan 15 nb, 118 47 Stockholm
Telefon: 08-20 41 88
Hemsida: http://www.rsn.nu, http://web.ruotsi.se
Tillbaka


Senast ändrat februari 2006