RULJANSSI

Språk: finska och svenska
Startår: 1982
Utgivare: Jönköpings Finska Förening
Postadress: Box 84, 562 22 Norrahammar
Telefon: 036-691 28
Telefax: 036-610 66
E-post: finskaforening.jonkoping@telia.com
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften, vuxna 150 kr, under 25 år 50 kr, pensionärer 100 kr (4 nr/år)
Plusgiro: 21 12 45-6
Annonser: 1/1 sida 500 kr, 1/4 sida 300 kr.
Hemsida: http://www.jonkopingfinska.se/

Innehåller föreningsarrangemang, kommande aktiviteter och medlemmarnas egna berättelser.
Målgrupper: föreningens medlemmar, finska föreningar i Västra Götalands distrikt samt föreningens VIP-personer.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2007.