RUOTSIN SUOMALAINEN

Språk: finska
Startår: 1964
Utgivare: RS Press AB
Postadress: Stensätravägen 2, 127 39 HÄGERSTEN
Telefon: 08-18 02 67
Fax: 08-18 10 73
E-post: rspress@telia.com
Prenumerationspris: 660 kr/12 mån, 360 kr/6 mån (52 nr/år)
Annonser:
14 kr/mm (16kr/mm i storupplagor)
Tel. 08-18 02 67
Fax. 08-18 10 73
Plusgiro: 479 61 61-0
Upplaga: 9000
Hemsida: http://www.ruotsinsuomalainen.com

Ruotsin Suomalainen utkommer varje vecka. Tidningens innehåll är av allmän karaktär: nyheter med bakgrundsartiklar, reportage och intervjuer, men den rymmer också förströelse i form av kåserier, horoskop, korsord, pristävlingar mm. Ruotsin Suomalainen förmedlar information om händelser och företeelser i Sverige och då särskilt om sverigefinländarnas liv.
Vidare innehåller tidningen regelbundet en sammanfattning av nyheter från Finland. Läsaren har goda möjligheter att få sin röst hörd i tidningen. Förutom insändarsidan kan läsarna skicka hälsningar, meddelanden och bilder till den s k familjesidan. Läsarna har också fem olika experter med var sin fråge- och rådgivningsspalt till sitt förfogande.
Ruotsin Suomalainen är en partipolitiskt obunden veckotidning, något som både ledar- och insändarsidan vittnar om.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2008