SAMEFOLKET

Språk: svenska, samiska
Startår: 1919-1960 med titel: Samefolkets egen tidning; från 1961 med ovanstående titel
Utgivare: Sámiid Riikkasearvi och Same Ätnam
Postadress: Box 86, 933 22 Arvidsjaur
Besöksadress: Östra Skolgatan 12 A, Arvidsjaur
Tel. 0960-134 30
Mobil: 070-331 34 30
Fax 063-12 65 60
E-post: katarina.hallgren@samefolket.se
Postgiro: 38 47 32-4
Prenumerationspris 2005: helår 420 kr, halvår 260 kr (12 nr per år)
ISSN 0346-0320

Samefolket ska vara förbindelseorgan mellan olika samegrupper, sprida kännedom till olika samhällsorgan och allmänheten om samiska förhållnaden, vara ett diskussionsforum, införa artiklar på samiska språket och tjäna utbildning och undervisning på olika nivåer.

Tillbaka


Till html november 2000. Senast ändrat augusti 2005.