SAMINUORAT

Språk: svenska, samiska
Startår: 1971. 1971-2001 med titel: Sáminuorra; från 2002 med ovanstående titel. Utkom ej 1984.
Utgivare: Saminuorra
Postadress: Adolf Hedinsvägen 36, 981 33 Kiruna
Tel. 0980-821 47
Fax: 0980-270 77
E-post: saminuorat@same.net
Postgiro:
Prenumerationspris: (12 nr per år)
Hemsida: http://www.same.net/~saminuorra/
ISSN: 1652-201X

Sáminuorat är officiellt organ för det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra och utkommer med fyra nummer om året. Tidningen riktar sig i första hand till de unga samerna.
Tillbaka


Senast ändrat augusti 2005