NYHETSTIDNINGEN SESAM

Språk: lätt svenska
Startår: 1971. Tidigare Invandrartidningen På Lätt Svenska. Från och med januari 1999 med titeln SESAM
Utgivare: Fria tidningar
Postadress: Fraktflygargatan 18, 128 30 Skarpnäck
Telefon: 08-600 80 89, 08-600 80 91
Prenumerationspris 2007: 495 kr (50 nr/år), 285 kr (25 nr)
Annonser: Kontakta annons@fria.nu för info om priser.
Upplaga: 2 000
Hemsida: http://www.sesam.nu/

Sesam är en politiskt och religiöst obunden nyhetstidning, som tar ställning för minoriteterna. Sesam skrivs på ett klart och tydligt språk och ger mycket information om Sverige. Till varje artikel finns en ordlista, som förklarar speciella svenska ord och uttryck.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat augusti 2007