SIANGSIAM

Thailändsk nyhetstidning i Skandinavien

Språk: thai
Utgivare: Siangsiam
Postadress: c/o Winlirt Bhavaves, Västerbybacken 30, 1 tr, 163 75 Spånga
Telefon: 08-668 89 11, 08 668 55 20, 08 795 50 93
Telefax: 08-668 89 11
Prenumerationspris 2003:
Postgiro: 55 65 75-9

Tillbaka


Senast ändrat februari 2003