SÎRWAN

Språk: kurdiska, svenska
Startår: 2006.
Utgivare: Föreningen Sirwan för människovärde åt alla
Postadress: Brynäsgatan 38 A, 802 85 Gävle
Telefon: 073-207 72 29
E-post: seyidxan.anter@sirwan.se
Prenumerationer: 350 kr/år (info@sirwan.se)
Plusgirot: 20 99 17-4
Hemsida: http://www.sirwan.se

Sirwan är uppkallad efter en flod som rinner genom Kurdistans alla delar, och ska komma en gång i månaden till att börja med. Kultur och samhällsfrågor kommer att få stor plats och alla som vill, oavsett bakgrund, är välkomna att vara med i tidningen.

Tillbaka


Till html september 2006.