SLOVENSKO GLASILO


SLOVENSKA BLADET

Språk: slovenska och svenska
Startår: 2002. Ersätter Nas Glas. Från 2008 fortsätter Informativno glasilo.
Ugivare: Slovenska riksförbundet i Sverige
Postadress: Box 237, 261 23 Landskrona
Tel och fax: 0457-771 85
Redaktionens adress: c/o Budja, Hantverkargatan 50, 261 52 Landskrona
E-post: budja@bredband.net
Plusgiro: 72 18 77-9
ISSN 1651-8292

Slovensko glasilo är skriven på slovenska, ett av de fyra officiella språken i det gamla Jugoslavien och nu mera officiellt språk i det nya Slovenien. Informativno glasilo vänder sig till slovenska invandrare i Sverige och speglar först och främst deras kulturliv i det nya hemlandet. I varje nummer finns det reportage om kulturliv och händelser i slovenska föreningar.

Tillbaka


Till html oktober 2002. Senast ändrat mars 2008.