SLOWO KONGRESU

Språk: polska
Startår: 1982
Utgivare: Polska Kongressen i Sverige
Postadress: Box 75, 730 50 Skultuna
Telefon och fax: 021-38 30 60
E-post: slowo@polskakongressen.org
Prenumerationspris: 140 kr (12 nr/år)
Plusgiro: 35 10 85-6
Upplaga: 250
ISSN: 0283-5002
Hemsida: http://www.polskakongressen.org/slowo/

Slowo Kongresu (Kongressens ord) är pressorgan för Polska Kongressen i Sverige. Den är medlemstidning för Kongressens medlemmar men också tillgänglig för andra. Slowo Kongresu skildrar Polens väg till oberoende samt den politiska och kulturella utvecklingen i Polen. Tidskriften informerar också om föreningens verksamhet samt bevakar invandrarproblematik och samhällsfrågor i Sverige.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat april 2006