S-Ö:n VIESTI

Sörmlanti Itägötanmaa

Språk: finska
Ingår i Ruotsi.se från och med 2005
Utgivare: Södermanlandin-Östergötalandin piiri
Postadress: Navestad Centrum, 603 69 Norrköping
Telefon: 070-227 04 83
E-post: so-piiri@tele2.se
Hemsida: http://web.ruotsi.se
Tillbaka


Senast ändrat februari 2006