SUECIA POLONIA

Tidskriften för kultur och information / Kwartalnik kulturalno-informacyjny

Språk: polska, svenska
Startår: 2002. Senaste nr 3-2011.
Utgivare: Föreningen Forum Suecia-Polonia
Adress: Himlabacken 8, 170 78 Solna
Tel/fax: 08-85 72 62
Mobil: 070-4868 225
E-post: info@sueciapolonia.se
Prenumerationspris: 100 kr (4 nr)
Inför annonser
Plusgiro: 19 46 26-8
ISSN 1651-0658
Hemsida: www.sueciapolonia.se/

Tillbaka


Till html juli 2005. Senast ändrat februari 2016.