SVARTVITT

UNG MÅNGKULTURELL TIDSKRIFT

Språk: svenska
Startår: 1987-2002. Upphört med nr 4-2002. Åren 1997-2002 med titeln: Svartvitt med Expo. Återstart 2011- .
Utgivare: Kurdo Baksi
Box 34080, 100 26 Stockholm.
Telefon: 073 – 557 09 65.
E-post: info@svartvitt.se
ISSN 0284-7191
Hemsida: http://www.svartvitt.se

Svartvitt med Expo bevakar rasism och främlingsfientlighet i Sverige regelbundet. Dessutom är Svartvitt med Expo en viktig röst i integrationsdebatten

Tillbaka


Ändrat 29 januari 2000. Senast ändrat maj 2013.