SVENSKAR I VÄRLDEN

Språk: svenska
Startår: 1989. Fortsätter: Tidningen för utlandssvenskarna (1985-1988) och Utlandssvenskarna (1939-1984)
Utgivare: Föreningen Svenskar i världen
Postadress: Box 5501, SE-114 85 Stockholm
Telefon: 08- 661 50 10
Fax: +46(0)8-660 52 64
E-post: svenskar.i.varlden@sviv.se
Besöksadress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
ISSN 1100-4703
Hemsida: http://www.sviv.se/tjanster/tidningen/

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2016.