SVERIGE & AMERIKA

Språk: svenska
Utgivningsår: 2009-
Fortsätter: Bryggan
Utgivare: Sverige Amerika Centret i Karlstad i samarbete med Swedish Council of America i Minneapolis
Postadress: Box 331, 651 08 Karlstad
Besöksadress: Residenstorget 1, Karlstad
Telefon: 054-67 15 100
Fax 054-67 15 129
E-post: info@swedenamerica.se
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften 120 kr (4 nr/år)
Bankgiro: 338-2199
Hemsida: http://www.swedenamerica.se/

Sverige & Amerika ges ut av Sverige Amerika Centret, som har till uppgift att stärka banden mellan svenskar och deras släktingar i Nordamerika, samt stödja forskning om emigrationens orsaker och omfattning.
Tillbaka

Till html mars 2009. Senast ändrat mars 2012.