SVERIGEKONTAKT

EN TIDNING FÖR ALL VÄRLDENS SVENSKAR

Språk: svenska
Startår: 1914.
Fortsätter Allsvensk samling : tidning utgiven af Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet 1914-1944.
Under 1944-1971 med titeln: Allsvensk samling : en tidning för all världens svenskar.
Utgivare: Riksföreningen Sverigekontakt
Postadress: Box 530 66, 400 14 Göteborg
Telefon: 031-18 00 62
Telefax: 031-20 99 02
E-post: sverigekontakt@tripnet.se
Prenumerationspris 2005: ingår i medlemsavgiften (150 kr/år)
Postgiro: 4 05 80-3
Bankgiro: 420-5670
ISSN 0346-2439
Hemsida: http://www.sverigekontakt.o.se

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat september 2005.