TAMMENLEHTI

Språk: finska
Startår: 1975
Utgivare Täby Finska Förening Tammi
Postadress: Box 147, 183 22 Täby
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften, 100 kr vuxna och 50 kr barn och ungdom (4 nr/år)
Plusgiro: 15 62 69-3
Annonser: helsida 200 kr, halvsida 100 kr, kvartssida 50 kr
Upplaga 60

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2006.