TAWASOL

Integrationslink

Språk: arabiska
Startår: 1997
Utgivare: Irakiska riksförbundet i Sverige
Postadress: Lillbybacken 7, 1 tr, 163 75 Spånga
Tel 08-761 36 08
E-post: irakiska@yahoo.com

En kulturell samhällstidskrift.

Tillbaka


Till html 29 januari 2000. Senast ändrat februari 2008.