TUMMUZ

Språk: arabiska, kurdiska
Startår: 1991
Utgivare: Irakiska kulturföreningen
Postadress: Box 18078, 200 32 Malmö
Tel/fax 040-96 93 48
E-post: ibrahim.tahir@comhem.se

Utkommer oregelbundet (31 nr hittills-2006).

Tillbaka


Till html 29 januari 2001. Senast ändrat augusti 2006.