TUULETIN

Fläkten

Språk: finska
Startår: 1972
Utgivare: Huddinge Finska förening
Postadress: Box 4104, 141 04 Huddinge
Telefon och fax: 08-774 59 60
E-post: hss@beta.telenordia.se
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften 150 kr vuxna, 50 kr ungdomar (6 nr/år)
Plusgiro: 71 73 57-8.

Tillbaka


Senast ändrat februari 2006