UM & YANG

Språk: svenska och engelska
Startår: 1992
Utgivare: AKF, Adopterade Koreaners Förening
Postadress: Atlasgatan 13, 5 v, 113 20 Stockholm
Tel o735-82 77 06
Fax 08-30 76 63
E-post: info@akf.nu
Prenumerationspris 2004: medlemstidning (250 kr enskilda boende i Stockholm, 150 kr enskilda boende i övriga landet, 200 kr stödmedlemmar)(4 nr/år)
Postgiro: 34 91 02-4
Hemsida: http://www.akf.nu/
Annonser:
helsida 2000kr, halvsida 1000 kr
1/4 sida 500 kr, 1/8 sida 250 kr

Tillbaka


Senast ändrat december 2004