UTE & HEMMA

SVENSKA KYRKAN I UTLANDET

Språk: svenska
Startår: 1928
Utgivare: Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet. 1928-1976:6/7 utg. av Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelse; 1976:8/9-1984: Styrelsen för Svenska kyrkan i utlandet, Sjömanskyrkan
Postadress: 751 70 Uppsala
Telefon: 018-16 95 00
Fax: 018-16 95 67
Prenumerationspris: 100 kr (4 nr/år)
Postgiro: 477 93 00-5
ISSN 0042-1553

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000