UTTÅRAPATH

Språk: bengali
Startår: 1981-
Utgivare: Uttårapath
Postadress: c/o Gajendra Ghose, Kastvindsgatan 1, 1 tr, 417 14 Göteborg
Telefon & fax: 031-23 41 17
E-post: gkghose@hotmail.com
Prenumerationspris 2005: 100 kr (2 nr/år), 200 kr bibliotek och organisationer
Postgiro: 7 35 36-5

Uttårapath är opolitisk, sekulär och internationellt inriktad tidskrift med ambitionen att informera om den kulturella utvecklingen i Indien (West-Bengalen och Bangladesh.
Tonvikten är lagd på skönlitteratur, film, konst och kultur.

Tillbaka


Senast ändrat december 2004