UUMAJAN SUOMALAINEN

Språk: finska, svenska
Startår: 1979
Utgivare: Finska Klubben i Umeå
Postadress: Box 186, 901 05 Umeå
E-post: uumajan_suomalainen_kerho@spray.se
Telefon och fax: 090-77 49 85
Prenumerationspris: ingår i medlemsavgiften (4-6 nr/år)
Postgiro: 69 99 41-1
Upplaga: 500
Org.nr: 894001-2977
Hemsida: http://www.uumajalaiset.se/

Innehållet i tidningen är blandat: från aktuell debatt i invandrar- och minoritetsfrågor, till dikter och korta reportage från föreningens verksamhet. Perspektivet är dels dagsläget i debatten om invandringens problematik, dels den enskilde föreningsmedlemmens. Tidningen sprids till finska föreningar i norra Sverige och till offentliga lokaler i Umeå.

Tillbaka


Senast ändrat 29 januari 2000